misyonumuz

Güçlü bir  Türkiye yeni bir Orta Asya yeni bir Orta Doğu yeni bir Afrika yeni bir Balkanlar kısacası yeni bir dünya için;

Uluslararası sistemin analizlerini yaparak Türkiye’nin bölgesel ve küresel rolünü güçlendirecek politikalar geliştirmek,Bu politikalar ve analizler geliştirme temelli ihtiyaçlarını dikkate alarak çağa ,dünyaya ve ülkemiz tabanında sürekli, ilkeli, etik ve planlı stratejileri ve modelleri ortaya koymak,Bölgesel, ülkesel kıtalar arası gelişime katkıda bulunacak ve büyük ölçekte rekabet ve üretim gücünü artıracak ekonomik ve ticari  ilişkilerin geliştirilmesi için çözümler üretmek,Bu hedefler merkezinde analizler , kritik araştırmalar , raporlama, bölgesel ve ülkesel  lobi, medya faaliyetleri ve Akademik-Diplomatik-Ticari toplantılar vasıtasıyla karar alıcılar ve kamuoyu üzerinde etkili olmaktır.