Nail USLU

İDEALİST GENÇLİĞİN VİZYON ve MİSYON ALGISI

Vizyon; Geleceğimizdir, ulaşmak istediğimiz hedeflerdir ve hayallerimizi şekillendirmektir.
Misyon; Bugünümüzdür, davamız istikametinde görev sorumluluk ve yükümlülüklerimizi kuşanmaktır.
İdealist olmak; Vizyon ve Misyon sahibi olmakla mümkündür.
Üstad NFK’nın Gençliğe Hitabesindeki tarifiyle “Zaman bendedir ve mekan bana emanettir” şuurunda olmaktır.
İdealist düşünen ve varlığını davasına adayan bir gençlik; güncel tanımların kafa karışıklığından arınıp, Vizyon ve Misyonunu özbenliği ve özkimliğini yansıtacak şekilde belirlemelidir.
Hayatını davası uğrunda çektiği çilelerle gergef gergef işleyen Necip Fazıl Kısakürek gençlerin vizyon ve misyonunu detaylı olarak 1975'de M.T.T.B.'nin tertiplediği Millî Gençlik Gecesi'nde irad etmiştir…
Üstadın özet olarak; gençliğin vizyon ve misyonunda ön plana çıkardığı:
“Kökü ezelde ve dalı ebedde bir sistemin, aşkına, vecdine, diyalektiğine, estetiğine, irfanına, idrâkine sahip bir gençlik...” Aşk, vecd, irfan, idrak, estetik, fetih, hakimiyet, adalet, hürriyet kavramlarını iyi özümsemeliyiz.
Yine "Kim var?" diye seslenilince, sağına ve soluna bakınmadan fert fert "ben varım!" cevabını verici, her ferdi "benim olmadığım yerde kimse yoktur!" duygusuna sahip bir dâva ahlâkını pırıldatıcı bir gençlik...Can taşıma liyakatini, canların canı uğrunda can vermeyi cana minnet sayacak kadar gözü kara ve o nispette strateji ve taktik sahibi bir gençlik...” diyerek gençlere en yalın haliyle sahip olmaları gereken vizyon ve misyonlarını işaret etmiştir.